Trudna sam i poslodavac me tjera da radim fizički zahtjevne stvari

12/5/2021
Česta pitanja

Trudna sam i poslodavac me tjera da radim fizički zahtjevne stvari kao što je penjanje na treći kad i prenošenje kutija. Kako da se zaštititim?

Prema Zakonu o radu, ako trudnica radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje, poslodavac joj je dužan ponuditi sklapanje sporazuma kojim će se odrediti obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a koji će za određeno vrijeme zamijeniti odgovarajuće uglavke ugovora o radu. Ukoliko to nije u mogućnosti, dužan joj je dati dopust uz naknadu plaće (Čl.31. Zakona o radu). Dakle, poslodavac Vas ni u kojem slučaju, kao trudnicu ne smije prisiljavati da radite teške fizičke poslove, a Vi to niste dužni prihvatiti. Navedeno ponašanje je oblik diskriminacije na temelju spola. Ono što možete učiniti je:

  • Obratite se Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, koja će Vam dati pravni savjet i mogućnost konzultacija, tražiti očitovanje od poslodavca i dati mu obvezujuću preporuku prestanka s diskriminacijom, a po potrebi pokrenuti antidiskriminacijski postupak.
  • Podnesite pritužbu Inspektoratu rada, koji mora po službenoj dužnosti pokrenuti inspekcijski nadzor.
  • Ukoliko postoji, potražite zaštitu od sindikata.
  • Obratite se za savjet nekoj od nevladinih organizacija koje se bave pravima žena, a čija je svrha promicanje visokih standarda zaštite ljudskih prava, vladavine prava i demokratskih vrijednosti u društvu. Takve udruge imaju puno iskustva i igraju važnu ulogu u suzbijanju diskriminacije i zaštite prava žena na tržištu.
  • Ukoliko poslodavac ne prestane s takvim ponašanjem ili Vam zaprijeti otkazom ukoliko odbijete obavljati fizički zahtjevne poslove, možete, uz pomoć odvjetnika koji se bavi radnim pravom, tražiti sudsku zaštitu.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.