Kolega svaki dan šalje mailove sa seksualnim sadržajem

12/5/2021
Česta pitanja

Takvo ponašanje predstavlja nedopustivo seksualno uznemiravanje. Na raspolaganju Vam je nekoliko pravnih sredstava pomoću kojih se možete zaštititi, i zato nemojte trpjeti ovakvo nasilničko ponašanje.

  • Podnesite pritužbu poslodavcu povodom povrede dostojanstva.
Zakon o radu (čl.134.) obvezuje poslodavce da imenuju osobu koja će biti zadužena za ispitivanje i rješavanje pritužbi zaposlenika/ica koji/je smatraju da im je nekim postupanjem tijekom radnog odnosa povrijeđeno njihovo dostojanstvo. Zakon o radu daje posebnu pozornost spolnom uznemiravanju te ga izričito navodi kao oblik povrede dostojanstva. Poslodavci/ke koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni su donijeti odgovarajuće pravilnike  kojima uređuju postupak povodom pritužbe radi povrede dostojanstva. Svrha postupka je osigurati da se na profesionalan i objektivan način ispita pritužba te poduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi se spriječila daljnja povreda dostojanstva odnosno spolno uznemiravanje pritužitelja/ice. Poslodavci/ke koji zapošljavaju najmanje 20 radnika/ca dužni su imenovati osobu koja je uz njih ovlaštena zaprimati pritužbe o povredi dostojanstva i provoditi postupak koji je poslodavac/ka propisao povodom tih pritužbi. U poduzećima odnosno institucijama koje zapošljavaju manje od 20 radnika/ca poslodavac/ka može, ali ne mora imenovati posebnog povjerenika/cu za zaštitu dostojanstva. No, kod takvih poslodavaca/ki pritužbe povodom povrede dostojanstva mora zaprimati i rješavati čelna osoba poduzeća odnosno odgovarajuća rukovodeća osoba.
  • Obratite se Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, koja će Vam dati pravni savjet i mogućnost konzultacija, tražiti očitovanje od poslodavca i dati mu obvezujuću preporuku prestanka s diskriminacijom, a po potrebi pokrenuti antidiskriminacijski postupak.
  • Podnesite pritužbu Inspektoratu rada, koji mora po službenoj dužnosti pokrenuti inspekcijski nadzor.
  • Ukoliko postoji, potražite zaštitu od sindikata.
  • Obratite se za savjet nekoj od nevladinih organizacija koje se bave pravima žena, a čija je svrha promicanje visokih standarda zaštite ljudskih prava, vladavine prava i demokratskih vrijednosti u društvu. Takve udruge imaju puno iskustva i igraju važnu ulogu u suzbijanju diskriminacije i zaštite prava žena na tržištu.
Ukoliko poslodavac na adekvatan način na provede postupak za zaštitu dostojanstva, možete, uz pomoć odvjetnika koji se bavi radnim pravom, sudsku zaštitu tražiti putem redovne građanske parnice pred nadležnim sudom ili posebnog anti-diskriminacijskog postupka uvedenog Zakonom o suzbijanju diskriminacije te Zakonom o ravnopravnosti spolova, također pred nadležnim sudom. Postupak može pokrenuti i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, ili se može u njega naknadno umiješati.

O tužbenim zahtjevima odlučuje se u građanskoj parnici, pred nadležnim sudom (u pravilu, radi se o općinskom sudu). To znači da bi parnica u načelu trebala biti okončana u razdoblju od 6 mjeseci do godinu dana. Ako se tužbeni zahtjev odnosi na nepovoljno postupanje do kojeg je došlo u području zapošljavanja i radih odnosa, anti-diskriminacijski postupak smatrat će se radnim sporom i na njega će se također primjenjivati sva procesna pravila koja se primjenjuju na radne sporove.

Protiv zlostavljača možete pokrenuti kazneni postupak radi kaznenog djela spolnog uznemiravanja, kažnjivo po čl.156.st.1 Kaznenog zakona.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.