Šef vrlo često na mene viče i psuje me

12/5/2021
Česta pitanja

Vi ste žrtva mobbinga, a takvo postupanje je Zakonom o radu zabranjeno ponašanje koje niste dužni trpjeti i tolerirati. Poduzmite korake kako biste zaštitili svoje dostojanstvo:

  • Usprotivite se poslodavcu i dajte mu do znanja da je takvo ponašanje zabranjeno i da nema prava na takav način s Vama razgovarati.
  • Ukoliko poslodavac ne prestane s uznemiravanjem, podnesite pritužbu povodom povrede dostojanstva.

Zakon o radu (čl.134.) obvezuje poslodavce da imenuju osobu koja će biti zadužena za ispitivanje i rješavanje pritužbi zaposlenika/ica koji/je smatraju da im je nekim postupanjem tijekom radnog odnosa povrijeđeno njihovo dostojanstvo. Zakon o radu daje posebnu pozornost spolnom uznemiravanju te ga izričito navodi kao oblik povrede dostojanstva. Poslodavci/ke koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni su donijeti odgovarajuće pravilnike  kojima uređuju postupak povodom pritužbe radi povrede dostojanstva. Svrha postupka je osigurati da se na profesionalan i objektivan način ispita pritužba te poduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi se spriječila daljnja povreda dostojanstva odnosno spolno uznemiravanje pritužitelja/ice. Poslodavci/ke koji zapošljavaju najmanje 20 radnika/ca dužni su imenovati osobu koja je uz njih ovlaštena zaprimati pritužbe o povredi dostojanstva i provoditi postupak koji je poslodavac/ka propisao povodom tih pritužbi. U poduzećima odnosno institucijama koje zapošljavaju manje od 20 radnika/ca poslodavac/ka može, ali ne mora imenovati posebnog povjerenika/cu za zaštitu dostojanstva. No, kod takvih poslodavaca/ki pritužbe povodom povrede dostojanstva mora zaprimati i rješavati čelna osoba poduzeća odnosno odgovarajuća rukovodeća osoba.

  • Obratite se Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, koja će Vam dati pravni savjet i mogućnost konzultacija, tražiti očitovanje od poslodavca i dati mu obvezujuću preporuku prestanka s uznemiravanjem, a po potrebi pokrenuti antidiskriminacijski postupak.
  • Podnesite pritužbu Inspektoratu rada, koji mora po službenoj dužnosti pokrenuti inspekcijski nadzor.
  • Ukoliko postoji, potražite zaštitu od sindikata.
  • Obratite se za savjet nekoj od nevladinih organizacija koje se bave pravima žena, a čija je svrha promicanje visokih standarda zaštite ljudskih prava, vladavine prava i demokratskih vrijednosti u društvu. Takve udruge imaju puno iskustva i igraju važnu ulogu u suzbijanju diskriminacije i zaštite prava žena na tržištu.
  • Ukoliko poslodavac ne prestane s uznemiravanjem, možete, uz pomoć odvjetnika koji se bavi radnim pravom, sudsku zaštitu tražiti putem:
  • redovne građanske parnice pred nadležnim sudom,
  • posebnog anti-diskriminacijskog postupka uvedenog Zakonom o suzbijanju diskriminacije te Zakonom o ravnopravnosti spolova, također pred nadležnim sudom.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.