Zabrana otkaza

23/2/2023
Koja su vaša prava?

Zakon o radu u čl. 34. propisuje da za vrijeme:

- trudnoće,

- korištenja rodiljnog,

- roditeljskog,

-posvojiteljskog,

- očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust,

- rada s polovicom punog radnog vremena,

- rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta,

- dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete te

- dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju,

odnosno uroku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava. Takav otkaz je ništetan, ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje navedenih okolnosti ili ako radnica uroku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju tih okolnosti te o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika_ce ili drugog ovlaštenog tijela.

Ipak, ugovor o radu u određenim slučajevima može prestati i ovim kategorijama osoba, odnosno Zakon propisuje da prestaje smrću poslodavca fizičke osobe, prestankom obrta posili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra. Iznimno, ugovor o radu se ovim osobama tijekom provedbe postupka likvidacije u skladu s posebnim propisom može otkazati zbog poslovno uvjetovanih razloga. Također, i Stečajni zakon propisuje da je otvaranje stečajnog postupka poseban opravdani razlog za otkaz ugovora o radu te nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni upravitelj može otkazati ugovor o radu bez obzira na zakonske i ugovorne odredbe o zaštiti radnika_ca.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.