Pravo radnice da izvanrednim otkazom otkaže ugovor o radu

26/2/2023
Koja su vaša prava?

Zakon o radu u čl. 35. je propisano da radnica_k koja koristi pravo na:

- rodiljni,

- roditeljski,

- posvojiteljski

- očinski dopust ili dopust koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust,

- rad s polovicom punog radnog vremena,

- rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta,

- dopust trudne radnice, dopust radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete te dopust ili

- rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili

- kojima ugovor o radu miruje do treće godine života djeteta u skladus propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama

može otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom.

Na ovaj način radnik_ca može otkazati ugovor o radu najkasnije 15 dana prije dana na koji je radnik_ca dužna vratiti se na rad, ali trudnica može otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom kada želi.

Ovo pravo ustvari omogućuje navedenim skupinama radnica_ka otkazivanje ugovora o radu bez obveze odrađivanja otkaznog roka. Da nema ove odredbe radnice_i bi u slučaju da se vezano uz trudnoću/roditeljstvo odluče ne vratiti na posao morali odraditi otkazni rok, a zakonodavac smatra da im u tim situacijama treba izaći u susret.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.