Zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile ili koje doje djecu

23/2/2023
Koja su vaša prava?

Zakon o radu u čl. 30. određuje da poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima. Poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da ih traži, osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.

Kada govorimo o zapošljavanju i zabrani traženja podataka o trudnoći, ova zabrana nadopunjuje i specificira čl. 25. Zakona kojim je zabranjeno postavljanje pitanja o privatnom životu prilikom razgovora za posao, sklapanja ugovora o radu i tijekom radnog odnosa. Napominjemo da je u čl. 24. Zakona propisana obaveza radnice_ka da obavijesti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ju onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu pa neki poslodavci mogu protumačiti da se to odnosi i na trudnoću, što je direktno u suprotnosti sa svrhom ovog članka.

Zakon nadalje štiti žene od nejednakog postupanja i na način da zabranjuje poslodavcu da radnici ponudi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima. U primjeni ovog članka treba imati na umu sve oblike nepovoljnog postupanja koji se u praksi događaju - lošiji radni uvjeti, skraćivanje godišnjeg odmora, smanjenje osnovne plaće, ugovor na neodređeno promijenjen u ugovor na određeno vrijeme, umanjivanje dodataka na plaću, oduzimanje projekata, klijenata ili konkretnih zadataka, ograničavanje u napredovanju, premještaj na lošije radno mjesto i sl.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.