Pretpostavka rada u punom radnom vremenu

23/2/2023
Koja su vaša prava?

Zakonom o radu u čl. 32. je određeno da će se, ako je za stjecanje određenih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa, vremenska razdoblja provedena u korištenju ovdje navedenih vrsta dopusta smatrati vremenom provedenim na radu u punom radnom vremenu. Dakle, vrijeme provedeno u korištenju ovdje navedenih vrsta dopusta ‘brojat će se’ kao da je provedeno na radu u punom radnom vremenu.

Radi se o razdobljima:

- rodiljnog,

- roditeljskog,

- posvojiteljskog,

- očinskog dopusta ili dopusta koji je po sadržaju i načinu korištenja istovjetan pravu na očinski dopust,

- rada s polovicom punog radnog vremena,

- rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta,

- dopusta trudne radnice, dopusta radnice koja je rodila ili radnice koja doji dijete te

- dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.