Zakoni i propisi

12/5/2021
Što je diskriminacija

Na koje se zakone pozvati pri prijavljivanju spolne diskriminacije u području zapošljavanja i rada?

Ustav Republike Hrvatske u članku 3. i članku 14. određuje ravnopravnost spolova temeljnom vrednotom te daje jamstvo jednakog postupanja i jednakosti pred zakonom.

Uz Ustav RH dva temeljna zakona kojima je izgrađen ovaj okvir su:

Zakon o suzbijanju diskriminacije (ZSD), Narodne novine 85/08

Zakon o ravnopravnosti spolova (ZRS), Narodne novine 82/08

Uz navedena dva temeljna zakona, ovaj pravni okvir u dijelu koji se odnosi na tržište rada još čine:

  • Zakon o radu
  • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
  • Zakon o mirovinskom osiguranju
  • Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
  • Zakon o državnim službenicima
  • Zakon o obveznim odnosima
  • Kazneni zakon

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.