Što je i kako se manifestira diskriminacija na temelju spola u svijetu rada?

12/5/2021
Što je diskriminacija

Diskriminacija na temelju spola problem je s kojim se svakodnevno susrećemo i najprisutnija je upravo u svijetu rada i u procesima zapošljavanja. Najvažniji pokazatelj neravnopravnosti je činjenica da žene čine više od polovice ukupnog broja nezaposlenih, te su podložne različitim oblicima diskriminacije pri zapošljavanju i prilikom napredovanja u karijeri. Tako se žene na radnim mjestima suočavaju s diskriminacijom na temelju spola, bračnog statusa, majčinstva i dr, a Državni zavod za statistiku za 2012.g. pokazuje razliku od 11% u bruto plaći između muškaraca i žena.

Žene su izloženije različitim oblicima nepovoljnog postupanja u postupku zapošljavanja, na radnom mjestu, kod osiguravanja jednake plaće i uvjeta za napredovanje na radnom mjestu. Na položaj žena na tržištu rada jasno utječu tradicionalne predrasude i stereotipi o ženama, njihovoj društvenoj ulozi, interesima i radnim sposobnostima. Ovaj utjecaj se jasno vidi iz činjenica da je značajno veći broj žena nego muškaraca radno neaktivan jer se ostaju brinuti za djecu i domaćinstvo, te jasna podzastupljenost žena na višim rukovodećim i upravljačkim pozicijama. Iako zakoni štite trudnicu od otkaza, neželjenih promjena ugovora o radu i osiguravaju im prava da rade iste poslove nakon trudnoće ili rodiljnog dopusta, žene se i dalje susreću s većim teškoćama pri povratku i ostanku na tržištu rada. Dijelom se radi o diskriminatornoj praksi poslodavca/ke, a dijelom o dodatnoj opterećenosti njihove uloge u obitelji i problemu usklađivanja radnog i obiteljskog života. Značajan broj poslodavaca/ki još uvijek percipira žene kao manje vrijednu radnu snagu i kao seksualne objekte što se vidi iz povećanja broja pritužbi Pravobraniteljici radi spolnog uznemiravanja.

Jedan od značajnih problema u Republici Hrvatskoj slabo razumijevanje pojma diskriminacije, posebice diskriminacije u području zapošljavanja i rada, kako od strane poslodavaca/ki tako i zaposlenih, slabo poznavanje relevantnih zakona i institucija, kao i prava potencijalnih žrtava diskriminacije.

Čak 46% žena nije upoznato da je Zakonom o ravnopravnosti spolova zabranjeno uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu. Ženama (54,5%) nije poznato da Zakon o radu obvezuje poslodavca da štiti radnike/ce i od spolnog uznemiravanja te da je u obvezi spriječiti svako uznemiravanje kao i da je dužan imenovati osobu za primanje pritužbi i za zaštitu dostojanstva radnika/ce. Čak 74,1% žena su osobno bile uznemiravane ili su svjedočile uznemiravanju na radnom mjestu. Ovi podaci su alarmantni. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, postupajući po pritužbama, uočava kako poslodavci u pravilu ne poštuju obvezu izrade i objave internih anti-diskriminirajućih propisa, donošenje rodno osjetljive politike ravnopravnosti spolova ili imenovanje i stručno osposobljavanje povjerenika/ca za dostojanstvo radnika/ca. Ovi podaci su alarmantni.

Stoga je naša misija pomoći Vam da prepoznate i stanete na kraj ponašanju koje se možda događa u Vašem radnom okruženju, a koje Vas vrijeđa, dovodi u ponižavajući položaj ili Vam stvara tjeskobu, strah i neugodu. Diskriminacija nije beznačajna i ne morate je trpjeti.

Vrijeme je da kažete NE!

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.