Koraci u slučaju diskriminacije

10/5/2021
Koraci u slučaju diskriminacije

Koje korake poduzeti ukoliko:

 • ste žrtva diskriminacije prilikom zapošljavanja (poslodavac vam postavlja osobna pitanja koja se tiču Vaših planova za zasnivanje obitelji, trudnoće ili bračnog statusa)?
 • Vas poslodavac diskriminira prilikom napredovanja na poslu, u smislu da Vas se preskače kad je riječ o unaprjeđenju i prednost daje pripadnicima/ama suprotnoga spola sa slabijim kvalifikacijama i s manje iskustva?
 • Vas se diskriminira prilikom pristupa svim vrstama i stupnjevima školovanja, profesionalne orijentacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije?
 • Imate prosječno manju plaću od Vaših muških kolega za jednaki rad i rad jednake vrijednosti?
 • Od Vas se zahtijeva i očekuje više nego od vaših kolega muškog spola?

Postupak

 1. Obratite se Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, koja će Vam dati pravni savjet i mogućnost konzultacija, tražiti očitovanje od poslodavca i dati mu obvezujuću preporuku prestanka s diskriminacijom.
 2. Podnesite pritužbu Inspektoratu rada, koji mora po službenoj dužnosti pokrenuti inspekcijski nadzor.
 3. Obratite se Vašem sindikatu, ukoliko postoji, za pravni savjet.
 4. Obratite se nekoj od nevladinih organizacija koje se bave pravima žena, a čija je svrha promicanje visokih standarda zaštite ljudskih prava, vladavine prava i demokratskih vrijednosti u društvu. Takve udruge igraju važnu ulogu u suzbijanju diskriminacije i zaštite prava žena na tržištu.
 5. Ukoliko na navedene načine ne uspijete zaštititi svoje pravo, sudsku zaštitu možete zatražiti pomoću odvjetnika koji se bavi građanskim pravom, putem:
 • redovne građanske parnice pred nadležnim sudom,
 • posebnog anti-diskriminacijskog postupka uvedenog Zakonom o suzbijanju diskriminacije te Zakonom o ravnopravnosti spolova, također pred nadležnim sudom.

Postupak može pokrenuti i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, ili se može u njega naknadno umiješati

O tužbenim zahtjevima odlučuje se u građanskoj parnici, pred nadležnim sudom (u pravilu, radi se o općinskom sudu). To znači da bi parnica u načelu trebala biti okončana u razdoblju od 6 mjeseci do godinu dana. Ako se tužbeni zahtjev odnosi na nepovoljno postupanje do kojeg je došlo u području zapošljavanja i radih odnosa, anti-diskriminacijski postupak smatrat će se radnim sporom i na njega će se također primjenjivati sva procesna pravila koja se primjenjuju na radne sporove.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.