Zabrana otkaza trudnicama i osobama koje koriste roditeljska prava

11.1.2022

Jedan od oblika diskriminacije s kojima se žene susreću na tržištu rada jest otkaz ugovora o radu zbog trudnoće ili korištenja određenih roditeljskih prava. Diskriminacija žena na području zapošljavanja i rada zabranjena je Zakonom o ravnopravnosti spolova, između ostalog, i u odnosu na trudnoću, porod, roditeljstvo i sve oblike skrbništva.

Zakonodavac je prepoznao potrebu da se trudnice i roditelji svrstaju u kategoriju posebno zaštićenih radnica_ka. Tako su Zakonom o radu, kojim se uređuju radni odnosi, ove osobe zaštićene su kroz nekoliko odredaba, a jedna od njih odnosi se na zabranu otkaza (članak 34.).

Temeljem te odredbe za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava.

Takav otkaz bi bio ništetan odnosno nevažeći ako je poslodavcu na dan davanja otkaza bilo poznato postojanje prethodno navedenih okolnosti ili ako radnica_k u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju neke od okolnosti te o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela.

Ova zaštita odnosi se samo na prestanak radnog odnosa otkazom. Ako dođe do sporazumnog raskida ugovora o radu ili isteka vremena na koji se sklopljen ugovor na određeno vrijeme radnica_k nema ovakvu zaštitu. Isto tako, Zakonom o radu predviđeno je da će radni odnos prestati ovim osobama i smrću poslodavca fizičke osobe, prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra, kao i da se ugovor o radu tijekom provedbe postupka likvidacije u skladu s posebnim propisom, može otkazati zbog poslovno uvjetovanih razloga.

Navedena zabrana otkaza primjenjuje se na sve vrste otkaza - redoviti, izvanredni i zbog nezadovoljavanja na probnom radu. Postupanje protivno ovoj odredbi predstavlja najteži prekršaj poslodavca kažnjiv novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna. Radnica_k kojoj protivno navedenim odredbama bude otkazan ugovor o radu treba u roku od 15 dana od dostave odluke o otkazu podnijeti pisani zahtjev za zaštitu prava jer inače neće imati mogućnost sudskim putem ostvarivati svoje pravo. Poslodavca se može prijaviti Inspekciji rada, a diskriminaciju Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova koja će tražiti od poslodavca očitovanje, utvrditi je li došlo do diskriminacije, a može se kasnije umiješati i u sudski postupak.

S druge strane, u skladu s člankom 35. Zakona o radu, trudnica i radnica_k koja koristi pravo na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust trudnice ili majke koja doji dijete, te dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili kojem ugovor o radu miruje do treće godine života djeteta u skladu s posebnim propisom, može otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom. Na taj način navedene osobe mogu napustiti radno mjesto bez odrađivanja otkaznog roka jer kod izvanrednog otkaza ga nema. Radnica_k može u ovom slučaju otkazati ugovor o radu najkasnije petnaest dana prije dana na koji je radnica_k dužna vratiti se na rad.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.