Zabrana nejednakog postupanja i povratak na radno mjesto

31.1.2022

Osim zaštite od otkaza, trudnice, roditelji i posvojitelji kao posebna kategorija radnica_ka zaštićeni su još nekim odredbama Zakona o radu. Tim zakonom su tako propisane i zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile ili koje doje djecu (čl. 30.) te pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove (čl. 36.).

Što se tiče zabrane nejednakog postupanja propisano je da poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima. Postupanje protivno ovoj odredbi predstavlja najteži prekršaj poslodavca kažnjiv novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna.

Osim toga, ovaj zakon generalno propisuje da prilikom postupka odabira kandidata_kinje za radno mjesto (razgovor, testiranje, anketiranje i slično) i sklapanja ugovora o radu, kao i tijekom trajanja radnog odnosa, poslodavac ne smije tražiti od radnika_ce podatke koji nisu u neposrednoj vezi s radnim odnosom.

Nadalje, poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći niti smije uputiti drugu osobu da ih traži, osim ako radnica osobno zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica. Postupanje protivno ovoj odredbi jest teži prekršaj poslodavca kažnjiv novčanom kaznom od 31.000,00 do 60.000,00 kuna.

Kada govorimo o povratku na posao propisano je da nakon isteka rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, dopusta radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta u skladu s posebnim propisom, radnica_k koja je koristila neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radila prije korištenja toga prava, u roku od mjesec dana od dana kada je poslodavca obavijestila o prestanku korištenja toga prava. Ako poslodavac tvrdi da je prestala potreba za obavljanjem tih poslova, poslodavac je dužan radnic_ku ponuditi sklapanje ugovora oradu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je obavljao prije korištenja toga prava. Postupanje protivno ovim odredbama predstavlja teži prekršaj poslodavca kažnjiv novčanom kaznom od 31.000,00 do 60.000,00 kuna.

Radnica_k koja se koristila nekim od navedenih prava, također ima pravo i na dodatno stručno osposobljavanje ako je došlo do promjene u tehnici ili načinu rada, kao i sve druge pogodnosti koje proizlaze iz poboljšanih uvjeta rada na koje bi inače imale pravo.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.