VIDEO izlaganja "Stavovi o pobačaju u Hrvatskoj – temporalni, metodološki i društveni aspekti"

5.7.2021

Pogledajte video izlaganja na temu stavova o pobačaju u Hrvatskoj koje su održale dr. sc. Branka Galić i dr. sc. Ksenija Klasnić.

Politika reproduktivnih prava i zdravlja u Hrvatskoj posljednjih godina i desetljeća postala je sve više regresivna. Dolazi do uskraćivanja reproduktivne samodeterminacije žena i parova, diskriminacije te derogiranja nekih njihovih već stečenih reproduktivnih prava. Osobito se to očituje na primjerima mogućnosti pristupa i ostvarivanja prava na pristup pobačaju na zahtjev, prema postojećem zakonu. Istraživanja stavova javnog mnijenja o reproduktivnim pravima i pobačaju, pak, ne pokazuju takvu regresiju i promjenu.

U izlaganju se postavlja pitanje zašto su stavovi javnosti u neskladu s odlukama reproduktivne politike RH te koji su mogući sociološki argumenti za to. Isto tako, predstavljen je i dio rezultata istraživanja provedenog krajem 2020. godine u okviru projekta “Podržane ili pokorene – prediktori stavova stanovnika RH o seksualnom nasilju i kršenju seksualnih i reproduktivnih prava žena“ uspoređujući ove rezultate s nalazima prethodnih istraživanja. Nadalje, komparirala se i problematizirala metodologije mjerenja stavova o pobačaju te su se analizirali prediktori tih stavova na različitim razinama, od stavovske, socijalne do iskustvene.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.