Izvještaj - upitnik o radu od kuće i usklađivanju privatnih i radnih obaveza

22.3.2023

CESI je od rujna 2022. do ožujka 2023. provodio projekt „Ravnopravne -Jednake mogućnosti u svijetu rada“ u svrhu unapređenja ravnopravnosti  spolova  i suzbijanja diskriminacije u svijetu rada. Opći cilj projekta je pridonijeti poboljšanju položaja žena u svijetu rada, kroz aktivnosti analize stavova, pravnog savjetovanja i podizanja svijesti javnosti u Gradu Zagrebu. Fokus projekta su žene u Gradu Zagrebu,  žene koje su na bilo koji način izložene spolnoj diskriminaciji u svijetu rada i procesima zapošljavanja, a što obuhvaća žene koje su bile pogođene diskriminacijom pri samom traženju posla, te kroz radne uvjete, kriterije napredovanja i dr., na temelju spola, trudnoće, majčinstva ili obiteljskih obveza.

Jedan od podciljeva projekta „Ravnopravne - Jednake mogućnosti u svijetu rada“ bio je dobiti podatke o stavovima žena vezano za rad od kuće i brigu o obitelji/obavljanje kućanskih poslova. U tu svrhu kreiran je online Upitniku o radu od kuće iusklađivanju privatnih i radnih obaveza. Cilj Upitnika je bio saznati neke od stavova i mišljenja žena s područja Grada Zagreba o ovim temama kako bi se doprinijelo vidljivosti problematike žena u svijetu rada, ali i navedene moglo iskoristiti u izradi mjera na lokalnoj razini u svrhu poboljšanja ravnopravnosti spolova, usluga i kvalitete življenja u Gradu Zagrebu. Upitnik je bio namijenjen isključivo ženama koje trenutno rade ili su u prošlosti radile od kuće, a ispunjavanje upitnik je bilo u potpunosti anonimno. Online upitnik je diseminiran putem CESI kanala - web stranice, društvenih mreža, web portal Radnica te u suradnji s udrugama i sindikatima. Upitnik je podijeljen u 4tematske cjeline – Osobni podaci, Osobna dobrobit, Stavovi i poslu te Podrška i potrebe. Rezultate upitnika analiziramo u nastavku ovog Izvještaja.

Izvještaj o provedenom upitniku je ovdje.

Photo by Galymzhan Abdugalimov on Unsplash

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.