Rodni jaz u plaćama: Europski parlament podržava obvezujuće mjere transparentnosti plaća!

1.6.2022
• Žene u EU zarađuju u prosjeku 13% manje od muškaraca za isti posao
• Tvrtke će biti obvezne izvještavati ​​o rodnom jazu u plaćama
• Tajnost podataka o plaći u ugovorima o radu treba biti zabranjena
• Razvijanje akcijskog plana rodne ravnopravnosti kada je razlika u plaćama veća od 2,5%

Europski parlament u priopćenju za medije navodi kako je s 403 glasa za, 166 protiv i 58 suzdržanih odlučio krenuti u pregovore s vladama EU-a o prijedlogu Direktive o transparentnosti plaća koji je donijela Europska komisija. Tvrtke iz EU s najmanje 50 zaposlenih trebale bi biti potpuno transparentne u pogledu plaća, a zastupnici u Europskom parlamentu žele adresirati sve aspekte  razlike u plaćama među spolovima.

Izvještavanje o rodnom jazu u plaćama

Zastupnici_e zahtijevaju od tvrtki iz EU s najmanje 50 radnika_ca(umjesto 250 kako je prvobitno predložila Komisija) da objave informacije koje olakšavaju radnicima_ama da uspoređuju plaće i razotkriju sve postojeće razlike u plaćama među spolovima u kompaniji. Alati za procjenu i usporedbu razina plaća trebali bi se temeljiti na rodno neutralnim kriterijima i uključivati​​rodno neutralne sustave ocjenjivanja i sistematizacije radnih mjesta.

Ako izvješćivanje o plaćama pokaže rodnu razliku u plaćama od najmanje 2,5% (umjesto 5% koje je predložila Komisija), države članice trebale bi osigurati da poslodavci, u suradnji s predstavnicima radnika_ca, provedu zajedničku procjenu plaća i donesu plan rodne ravnopravnosti.

Zastupnici_e žele da Komisija odredi posebnu službenu oznaku za kompanije koje nemaju rodne razlike u plaćama.

Zabrana tajnosti plaća

Tekst Direktive propisuje da radnici_e i predstavnici_e radnika_ca trebaju imati pravo na jasne i potpune informacije o individualnim i prosječnim razinama plaća raščlanjenim prema spolu. Zastupnici_e također predlažu zabranu tajnosti plaća, i to putem mjera koje zabranjuju ugovorne odredbe koje radnicima_ama ograničavaju otkrivanje informacija o svojim plaćama ili traženje informacija o istoj ili drugim kategorijama plaća.

Prebacivanje tereta dokazivanja

Zastupnici_e suglasne su s prijedlogom Komisije da se teret dokazivanja prebaci na poslodavca u slučajevima vezanim uz plaću. Nacionalno zakonodavstvo treba odrediti da je obveza poslodavca da dokaže da diskriminacije nije bilo u slučaju kada radnik_ca smatra da načelo jednakosti plaća nije primijenjeno te pokrene sudski postupak.

 

Načelo jednake plaće utvrđeno je člankom 157. Ugovara o funkcioniranju EU. Međutim, diljem Europske unije razlika u plaćama među spolovima i dalje je prisutna i iznosi oko 13%, sa značajnim varijacijama među državama članicama; jaz se samo minimalno smanjio tijekom posljednjih deset godina. Parlament je sada spreman ući u pregovore o Direktivi s Komisijom, nakon što je Vijeće usvojilo svoje stajalište prošlog prosinca.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.