Roditeljski dopust

7.6.2023

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama propisuje pravo na roditeljski dopust na sljedeći način.

Zaposleni ili samozaposleni roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ima pravo na roditeljski dopust. Roditeljski dopust je, načelno, osobno pravo obazaposlena ili samozaposlena roditelja. Osnovno je zakonsko pravilo da obaroditelja koriste roditeljski dopust i to u jednakim dijelovima. Prema zakonu,slučaj u kojem samo jedan od roditelja koristi roditeljski dopust trebao bibiti iznimka koja će se primjenjivati samo ako se oba roditelja o tome pisanoizjasne.

Za 1. i 2. dijete, roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 8 mjeseci – ako ga koriste oba roditelja. Ako se odluče da roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj (otac ili majka), onda će njegovo trajanje biti 6 mjeseci. Iz navedenog je vidljivo nastojanje da se oba roditelja što više uključe u skrb o djeci i korištenje roditeljskog dopusta – kad su u skrb o djetetu na ovaj način uključena oba roditelja, dopust traje 2 mjeseca duže nego kada ga koristi samojedan roditelj. Ukoliko se odluče da oboje koristite dopust, u pravilu bi svatko trebao koristiti 4 mjeseca, ali dopuštene su i druge kombinacije: moguće je i da jedan roditelj koristi 5, a drugi 3 mjeseca ili da jedan koristi 6, a drugi 2 mjeseca roditeljskog dopusta. Ono što ne bi bilo dopušteno jest da jedan roditelj koristi više od 6 mjeseci roditeljskog dopusta. Drugim riječima, jedan roditelj na drugoga može prenijeti najviše 2 od svoja 4 mjeseca, dok su preostala 2 mjeseca neprenosiva (te ako ih roditelj kojem pripadaju neiskoristi sam, oni „propadaju“).

Za blizance, za 3.i svako sljedeće dijete, roditelji imaju pravo na ukupno 30 mjeseci roditeljskog dopusta, ako ga koriste oba roditelja. Načelno svakome od roditelja pripada po 15 mjeseci, ali mogu se 'kombinirati' na različite načine(dopuštene su sve 'kombinacije' u kojima onaj roditelj koji koristi manji tj. kraći dio dopusta koristi barem 2 mjeseca). Ukoliko dopust koristi samo jedan roditelj, on traje 28 mjeseci.

Roditeljski dopust ne mora se iskoristiti odmah kada roditelj na njega stekne pravo – može ga koristiti kad god mu/joj odgovara, do 8. godine djetetova života, u cijelosti ili u dijelovima. Ako ga koristi u dijelovima, moguće ga je koristiti najviše 2 puta godišnje, po minimalno 30 dana.

Što se tiče novčane naknade za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, njena je visina vezana uz:

-uvjet prethodnog osiguranja – roditelj treba ispunjavati uvjet prethodnog osiguranja (onako kako ga definira ZRRP)u trajanju od 6 mjeseci neprekidno ili 9 mjeseci s prekidima u posljednje 2godine

-osnovicu za izračun naknade.

Ako je ispunjen uvjet prethodnog osiguranja, za prvih 6 mjeseci korištenja roditeljskog dopusta (tj. 8 mjeseci ako dopust koriste oba roditelja) naknada iznosi 100% osnoviceza naknadu plaće, s tim što je u slučaju roditeljskog dopusta naknada limitirana. Limit je za puno radno vrijeme postavljen na  225,5% proračunske osnovice mjesečno (995,44 EUR/7.500,13 kuna). Za roditelje koji ne ispunjavaju uvjet staža naknada će iznositi 125% proračunske osnovice mjesečno (551,80 EUR/4.157,50 kuna). Isto toliko (125% proračunske osnovice mjesečno)  pripadat će roditeljima koji imaju pravo na duži dopust (30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete), a nakon prvih 6 mj. (tj. 8 mj. ako dopust koriste oba roditelja). Dakle, nakon prvih 6 mj. ili 8 mj. ako pravo koriste oba roditelja, naknada „pada“ na 551,80 EUR/4.157,50 kuna.

Photo by Marisa Howenstine on Unsplash

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.