Ratifikacija Konvencije br. 190 o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada

2.5.2022

Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) br. 190 o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada usvojena je u lipnju 2019. godine na 108. zasjedanju ove organizacije. Ona je prvi međunarodni dokument kojim se uspostavlja pravo svih na svijet rada bez nasilja i uznemiravanja te kojim se posebno adresira rodno uvjetovano nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu. Konvencija je nadopunjena Preporukom br. 206 koja razrađuje smjernice i mjere za njenu provedbu. Zajedno predstavljaju snažan međunarodnopravni okvir za zaštitu radnica i radnika te omogućavaju da se međunarodni standardi (koji su dijelom prihvaćeni u hrvatskom zakonodavstvu) poboljšaju i učinkovito primjenjuju u praksi.

Zašto je Konvencija važna?

Ona je prvi međunarodni dokument koji uspostavlja pravo svih radnica_ka na rad bez nasilja i uznemiravanja, ali i prepoznaje da ono nerazmjerno više pogađa žene i djevojčice. Stoga propisuje rodno osjetljiv pristup kojim se rješavaju uzroci i faktori rizika, uključujući rodne stereotipe, nejednake rodno uvjetovane odnose moći te višestruke oblike diskriminacije. Konvencija prepoznaje ranjiv položaj žrtava rodno uvjetovanog nasilja na radnom mjestu pa obvezuje državu na prepoznavanje učinaka rodno uvjetovanog i obiteljskog nasilja i, koliko je moguće, ublažavanje njegovih učinaka na radnom mjestu. Nadalje, obuhvaća sve osobe koje rade bez obzira na njihov status, kao i sve situacije u kojima može doći do nasilja i uznemiravanja, a koje su povezane s obavljanjem posla.

Na što se Konvencija odnosi?

Izraz “nasilje i uznemiravanje” u svijetu rada odnosi se na niz neprihvatljivih ponašanja i praksi ili njihovih prijetnji, bilo da se radi o pojedinačnom slučaju ili njihovom ponavljanju, koje imaju za cilj, rezultiraju ili bi vjerojatno mogle rezultirati fizičkom, psihološkom, seksualnom ili ekonomskom povredom, a uključuje rodno utemeljeno nasilje i uznemiravanje;

Izraz “rodno utemeljeno nasilje i uznemiravanje” znači nasilje i uznemiravanje usmjereno na osobe zbog njihovog spola ili roda ili koje nerazmjerno pogađa osobe određenog spola ili roda, a uključuje seksualno uznemiravanje.

Na koga se Konvencija primjenjuje?

Konvencija štiti sve radnice_ke i druge osobe u svijetu rada, uključujući radnice_ke kako je definirano nacionalnim zakonodavstvom i praksom, kao i osobe koje rade neovisno o njihovom ugovornom statusu, osobe na osposobljavanju (uključujući pripravnike_ce i naučnike_ce), osobe kojima je prestao radni odnos, volontere_ke, osobe koje traže zaposlenje, osobe koje su podnijele prijavu za zaposlenje te pojedinke_ce koji izvršavaju ovlasti, dužnosti ili odgovornosti poslodavca.

Konvencija se odnosi na sve sektore, bilo privatne ili javne, kako u formalnoj tako i u neformalnoj ekonomiji, bilo u urbanim ili ruralnim područjima.

Gdje se primjenjuje Konvencija?

Ova se Konvencija primjenjuje na nasilje i uznemiravanje koje se događa tijekom rada, povezano je sa radom ili proizlazi iz njega:

(a) na radnom mjestu, uključujući javne i privatne prostore koji su mjesto rada;

(b) na mjestima na kojima je radnik_ca plaćen, koristi stanku za odmor ili obrok, ili gdje koristi sanitarije, umivaonike i svlačionice;

(c) tijekom službenih putovanja, obuke, događanja ili društvenih aktivnosti;

(d) kroz komunikacije vezane uz posao, uključujući one koje se ostvaruju putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

(e) kroz smještaj koji osigurava poslodavac;

(f ) prilikom putovanja na posao i s posla.

Što će se dobiti ratifikacijom Konvencije?

Ratifikacijom Konvencije država se obvezuje da će poštivati, promicati i osigurati svima pravo na svijet rada bez nasilja i uznemiravanja te da će usvojiti inkluzivni, integrirani i rodno odgovorni pristup prevenciji i uklanjanju istog. Nadalje, propisuje niz obveza državi kojima se osigurava zaštita i prevencija, donošenje relevantnih nacionalnih politika i smjernica, provođenje edukacija za radnice_ke i poslodavce te aktivnosti podizanja svijesti.

Kada država ratificira Konvenciju obvezuje se da će ju primjenjivati u nacionalnom pravu i praksi te da će redovno izvještavati o njenoj provedbi, a predviđena je i mogućnost žalbe protiv državekoja svoje obveze krši.

Pozivamo Vladu RH da što prije ratificira ovu Konvenciju u svrhu jače i efikasnije zaštite od nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima, a kako bi se naši zakoni poboljšali i napokon počeli provoditi u praksi, a žrtvama pružila brza i učinkovita zaštita! #Ratify190

Više o samoj Konvenciji, zahtjevima za ratifikaciju i odgovoru nadležnog Ministarstva pogledajte na:

SSSH poziva Vladu da ratificira Konvenciju MOR-a br. 190

RATIFY C190!

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.