Prijedlog izmjena Zakona o radu

21.10.2022

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu našao se u ovaj tjedan u saborskoj raspravi u prvom čitanju, nakon što je ovog kolovoza pušten u e – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Napominjemo da sam način izmjena strateškog i jednog od najvažnijih Zakona nije primjeren. Osim što se zakoni uglavnom mijenjaju radi prenošenja Direktiva ili ispunjena obaveza prema Europskoj komisiji, proces e-savjetovanja se provodi samo radi forme, a dodatno je problematično što se otvara u doba godišnjih odmora. Radu na ovom iznimno važnom Zakonu treba se pristupiti temeljito, uključivanjem različitih stručnjaka_inja te šire javnosti kroz druge oblike sudjelovanja, umjesto zatvorenih pregovora sa socijalnim partnerima.

Vlada je izmjenama Zakona nastavila smjer fleksibilizacije tržišta rada, dok su izostala supstantivna rješenja kojima bi se u praksi stvarno poboljšao položaj radnica i radnika u RH. Brojni problemi koji se tiču rada na određeno, kršenja radničkih prava, nedovoljne razine i neadekvatnih mehanizama zaštite, manjim preinakama koje izmjene ovog Zakona donose, neće se riješiti. Umjesto adresiranja navedenih problema, fokus je na uvođenju novih oblika rada s dvojbenim učincima na psihofizičko zdravlje radnica_ka, liberalizaciji dodatnog rada te mogućnosti produženja radnog vijeka i nakon 65 godina, čime se samo povećava opterećenje radnica_ka.

Pitanja rodne ravnopravnosti u svijetu rada su ponovo marginalizirana, a pojam rodno osjetljivog zakonodavstva i dalje ostaje stran. Nedovoljno obrazloženo uvođenje novih odredaba i mijenjanje postojećih bez provedenih rodnih analiza i procjena učinaka, kao i površno shvaćanje ravnoteže privatnog i poslovnog života bez sagledavanja šireg konteksta, ne pridonose ostvarenju rodne ravnopravnosti. Nažalost, u ovim izmjenama propustilo se poboljšati ključne odredbe iz aspekta rodne ravnopravnosti, a prvenstveno se to odnosi na područja ugovora na određeno, zaštite trudnica/roditelja od otkaza, prava povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove, plaćenih dopusta, (godišnjih) odmora, jednakosti plaća i zaštite dostojanstva. Prije same saborske rasprave Klubovima zastupnika_ca uputile smo naše prijedloge za izmjene Zakona, a koji se odnose na navedena područja i poboljšanje položaja žena u svijetu rada i koji su izrađeni na temelju naše rodne analize Zakona o radu.

Već dugi niz godina ukazujemo na neravnopravan položaj žena u svijetu rada – manju zaposlenost i veću nezaposlenost, nejednakost plaća koja dovodi do nejednakosti mirovina, veći postotak žena koje rade na određeno, diskriminaciju u procesima rada i zapošljavanja, spolno uznemiravanje žena na radnom mjestu, podzastupljenost na pozicijama odlučivanja i probleme koje proizlaze iz neusklađenosti privatnog i poslovnog života. Da bi se krenulo rješavati ove probleme potrebno je, za početak, izmijeniti odredbe Zakona o radu na način da se uzme u obzir njihov učinak na ravnopravnost spolova te da sam Zakon bude rodno osviješten.

Nadamo se da će u najavljenoj drugoj fazi izmjene Zakona Vlada temeljitije, ozbiljnije, transparentnije i otvorenije pristupiti izmjenama s obzirom na to da su žene izrazito diskriminirane na tržištu rada, posebno na osnovi materinstva i dobi, a sve radnice i radnici opterećeni, nezaštićeni i nedovoljno plaćeni.

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.