Izmjene Zakona o radu - rad u nepunom radnom vremenu i prilagodba rasporeda radnog vremena

26.5.2023

Zakon o radu sadrži nekoliko odredaba kojima se prepoznaje specifičan položaj trudnica i roditelja s malom djecom te se propisuje veća razina zaštite u ostvarivanju njihovih radničkih prava u odnosnu na prekovremeni rad (čl. 65.) te nejednak raspored radnog vremena (čl.66.) i preraspodjelu radnog vremena (čl.67.). Tako navedene osobe mogu raditi na ovaj način samo ako poslodavcu dostave pisanju izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

Ono što je novina u Zakonu jest mogućnost privremenog rada u nepunom radnom vremenu i prilagodbe rasporeda radnog vremena koje su propisane čl. 68. Zakona. 

Zakon tako određuje da:

●       radnik_ca s djetetom do osam godina života te 

●       radnik_ca koji pruža osobnu skrb iz članka 17.c Zakona (radi se o pružanja osobne skrbi koja je, zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga, potrebna članu uže obitelji ili je potrebna osobi koja s radnikom živi u istom kućanstvu), 

a koji je kod poslodavca u radnom odnosu proveo_la (najmanje) 6 mjeseci, bez obzira na to je li ugovor o radu sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme, zbog svojih osobnih potreba može od poslodavca, za određeno vremensko razdoblje, zatražiti izmjenu ugovora o radu kojom se mijenja ugovoreno puno radno vrijeme radnika_ce na nepuno radno vrijeme, odnosno zatražiti promjenu ili prilagodbu rasporeda radnog vremena. 

Radi ostvarivanja tih prava, radnika_ca je dužna pisanim putem obavijestiti poslodavca o postojanju okolnosti temeljem kojih ostvaruje navedena prava. Poslodavac je dužan, uzimajući u obzir potrebe organizacije rada, razmotriti mogućnosti izmjene ugovora o radu, odnosno promjene ili prilagodbe rasporeda radnog vremena radnika_ce. Nadalje, u razumnom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnesenog zahtjeva, treba radniku_ci odgovoriti pisanim putem, uz obrazloženje u slučaju odbijanja zahtjeva ili njegova usvajanja s odgodnim početkom primjene. 

Radnik_ca koja je s poslodavcem privremeno ugovorila izmjenu radnog vremena ili je dogovorila promjenu ili prilagodbu rasporeda radnog vremena može poslodavcu predložiti da i prije isteka vremena na koji je sklopljen izmijenjeni ugovor o radu, ili prije isteka razdoblja u kojem je promijenjen ili prilagođen raspored radnog vremena, poslove ponovno obavlja u ugovorenom radnom vremenu ili prema rasporedu koji je utvrdio poslodavac. I na taj zahtjev, poslodavac je, uzimajućiu obzir potrebe radnika_ce i potrebe organizacije rada, dužan pisanim putem odgovoriti radniku_ci u razumnom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva.

Prijavite diskriminaciju ili kršenje Vaših prava!

Hvala Vam! Javit ćemo se u najkraćem mogućem roku!

Oops! Nešto je pošlo po zlu, molimo Vas da ponovno ispunite formu.